Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar ID-nummer: SOU 2013:10

Ladda ner:

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 3 november 2011 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över vissa byggfrågor. Samma dag förordnades tekniska rådet Björn Hedlund som särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Byggkravsutredningen.

Utredningen lämnade i december 2012 delbetänkandet Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86).

Detta är utredningens slutbetänkande: Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar, (SOU 2013:10).

Lagstiftningskedjan