Ministeriella noter, växlade med Grekland angående ytterligare förlängning av handels- och sjöfartstraktaten Diarienummer: SÖ 1925:42

Grekiska beskickningen i Stockholm, p. t. Herlin, till svenske ministern i Berlin.

Ladda ner: