Ändring i överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa ID-nummer: SÖ 2002:68

Ladda ner:

Ändring i överenskommelsen den 4 december 1991 (SÖ 1993:30) om skydd av fladdermöss i Europa. Bristol den 26 juli 2000