Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Avtal om fjärde ändringen av avtalet om upprättande och drift av internationella centret för migrationspolitikutveckling (ICMPD) i Wien om införande av ett internt skattesystem Sarajevo den 26 maj 2014 SÖ 2015:27

Publicerad

Regeringen beslutade den 19 juni 2014 att ansluta sig till avtalet. Den 1 oktober 2015 deponerade Sverige sitt anslutningsinstrument hos depositarien, det österrikiska utrikesministeriet. Avtalet trädde i kraft den 1 augusti 2015 och för Sverige den 1 december 2015.

Ladda ner: