Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Lika beskattning av dieselbränsle i båtar och arbetsmaskiner inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att dieselbränsle som används i skepp och båtar i yrkesmässig jordbruks- skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska beskattas på samma sätt som dieselbränsle som används i arbetsmaskiner inom de angivna sektorerna. I nuläget beskattas dieselbränsle som används i skepp och båtar högre än sådant dieselbränsle som används i arbetsmaskiner.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan