Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. som innebär att ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett tillgängligt läkemedel som ingår i förmånerna.

Ladda ner:

Utbytet ska i huvudsak ske enligt samma principer som utbyte av läkemedel som ingår i förmånerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

    I promemorian föreslås ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. som innebär att ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett tillgängligt läkemedel som ingår i förmånerna.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

    Förslaget i lagrådsremissen handlar om att läkemedel som har förskrivits utanför läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett läkemedel som ingår i förmånerna.

Proposition (1 st)

  • Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

    Regeringen föreslår att läkemedel som har förskrivits utanför läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett läkemedel som ingår i förmånerna.