Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter Fi2017/04328/S2

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det införs en punktskatt på vätskor som
används i elektroniska cigaretter (e-vätskor) om de innehåller nikotin och
på nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte är
tobaksprodukter. Skatten omfattar dock inte produkter som klassificeras
som läkemedel. E-vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter och
andra nikotinhaltiga produkter beskattas med 200 kronor per kilogram.
Skattskyldig ska vara den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga
produkter, den som säljer skattepliktiga produkter till Sverige genom
distansförsäljning, den som till Sverige för in eller importerar sådana
produkter eller den som i Sverige tar emot sådana produkter. Från
skattskyldighet undantas sådana varor som en enskild person själv
transporterar till Sverige om varorna är avsedda för dennes eller dennes
familjs personliga bruk, upp till maximalt 20 milliliter e-vätska och 200
gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle.
Beskattningsmyndighet är Skatteverket förutom vid import från
tredjeland, då Tullverket är beskattningsmyndighet.