Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen (2017:527) om studiestartsstöd och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Ändringarna innebär att kommunerna blir ansvariga för att hålla uppföljningssamtal med de personer som studerar med studiestartsstöd. Syftet är att öka dessa personers möjligheter att fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

  • Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

    I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen (2017:527) om studiestartsstöd och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Ändringarna innebär att kommunerna blir ansvariga för att hålla uppföljningssamtal med de personer som studerar med studiestartsstöd. Syftet är att öka dessa personers möjligheter att fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition