Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor Fi2019/02380/B

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian lämnas de författningsförslag som krävs för att vissa upp-gifter som finansiella företag lämnar till Riksgäldskontoret (i egenskap av garantimyndighet och resolutionsmyndighet) vid tillämpning av lagen om insättningsgaranti och lagen om resolution i stället ska lämnas till Finansinspektionen.