Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd S2019/05353/FST

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att socialtjänstlagen får ett tillägg om att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska. Detta för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande – en så kallad språkplikt.

Ladda ner:

Meningen med tillägget är att tydliggöra hur viktigt det är för den enskilde att vara med i språkutbildningen. På så sätt förbättras möjligheten att få ett jobb och etableras i Sverige.
 
Av punkt 40 i januariavtalet – som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna – framgår att språkplikt ska gälla för den som tar emot försörjningsstöd.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)