Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m S2021/01207

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, ska fortsätta att gälla till och med den 11 april 2021.

Ladda ner:

I förordningen finns regler om förbud mot servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

Fortsatt förbud från 20.00

Socialdepartementet föreslår också att förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 ska gälla till den 28 februari 2021.

Undantag

Från den 1 mars 2021 gäller förbudet att servera alkohol från klockan 22.00. Undantag görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller från minibar i hotellrum

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition