Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Förbättrad kontroll av ersätt­nings­anspråk i brott­mål där åtal inte har väckts

Publicerad

I promemorian lämnas förslag på ändring i förordningen (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition