Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

PM: Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund S2019/03087

Publicerad

Socialdepartementet föreslår en ändring i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förändringen innebär att det ska vara möjligt att hålla styrelsesammanträden inom ett samordningsförbund utan att alla ledamöter är fysiskt på plats. Detta då enskilda ledamöter får möjlighet att deltaga i sammanträden på distans.

Ladda ner:

Det innebär att lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser till stor del harmonieras med bestämmelser i kommunallagen i frågan om deltagande i styrelsesammanträden på distans.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • PM: Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

    Socialdepartementet föreslår en ändring i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förändringen innebär att det ska vara möjligt att hålla styrelsesammanträden inom ett samordningsförbund utan att alla ledamöter är fysiskt på plats. Detta då enskilda ledamöter får möjlighet att deltaga i sammanträden på distans.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)