Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och rehabilitering S2021/04077

Publicerad

Regeringskansliet bedömer att det även under 2022 kommer att finnas försäkrade som har fått sjukperioden förlängd då nödvändiga insatser från hälso- och sjukvården har behövt skjutas upp till följd av covid-19. Undantaget från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård bör därför gälla även under 2022.

Ladda ner:

Eftersom det är osäkert om spridningen av sjukdomen covid-19 under 2022 kommer att kunna klassificeras som en extraordinär händelse i fredstid föreslår Regeringskansliet att den reglering som i dag finns ska föras in i socialförsäkringsbalken.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och upphöra att gälla vid utgången av 2022.