Departementsserien och promemorior

Promemoria: Förslag till vissa förenklingar i regelverket för prospektering KN2023/03318

Publicerad

I denna promemoria föreslås ändringar i terrängkörningsförordningen (1978:594) och miljöprövningsförordningen (2013:251) som syftar till att göra vissa förenklingar i regelverket för prospektering.

Ladda ner: