Departementsserien och promemorior

Regeringen kan utreda en fråga inom Regeringskansliet. Slutsatser och förslag kan sedan publiceras i Departementsserien (Ds). Ibland publiceras de i Regeringskansliets promemoriaformat.

Tryckta exemplar av Ds och SOU

SOU och Ds kan beställas från Elanders. Beställningslänk finns på respektive SOU- och Ds-sida på regeringen.se.

Departementsserien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2045 träffar.