Departementsserien och promemorior

Regeringen kan utreda en fråga inom Regeringskansliet. Slutsatser och förslag kan sedan publiceras i Departementsserien (Ds). Ibland publiceras de i Regeringskansliets promemoriaformat.

Departementsserien

Prenumerera

Totalt 1867 träffar.