Kommittédirektiv från Socialdepartementet

S 1991:08 Pensionärskommittén Dir. 1991:49

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Överläggningar med företrädare för pensionärsorganisationerna i frågor av särskilt intresse för pensionärerna.