Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Reformerade förfaranderegler på beskattningsområdet Dir. 2005:129

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har beslutat att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå reformerade förfaranderegler på beskattningsområdet. Bland annat ska möjligheten att slopa den allmänna deklarationsplikten utredas. Senast i december 2007 ska uppdraget redovisas till Finansdepartementet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)