Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Penningtvätt och terrorismfinansiering Dir. 2006:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren ska analysera hur bekämpningen av penningtvätt och terrorismfinansiering kan bli effektivare i Sverige. Utredaren ska se över vilka ändringar som krävs i den nuvarande svenska regleringen för att genomföra EU:s penningtvättdirektiv, 2005/60/EG från den 26 oktober 2005, och lämna förslag till hur sådana bestämmelser bör utformas. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast den 29 december 2006.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)