Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Översyn av vissa frågor i plan- och bygglagstiftningen Dir. 2007:136

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över vissa frågor i plan- och bygglagstiftningen. Utredaren ska undersöka möjligheterna att ytterligare förenkla och förtydliga de regler som styr den fysiska planeringen och vissa byggrelaterade frågor samt lämna förslag till de författningsändringar som behövs.