Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Rådet för arkitektur, form och design (Ku 2004:02) Dir. 2007:154

Publicerad Uppdaterad

Rådet för arkitektur, form och design ges därför i uppdrag att, utöver vad som framgår av redan beslutade direktiv, lämna förslag till hur en befintlig myndighet eller institution i en permanent form kan främja och förmedla kunskap om hur en ökad kvalitet inom arkitektur, form och design kan bidra till samhällsutvecklingen.

Ladda ner:

Tilläggsuppdrag

Politikområdet arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling. Rådet för arkitektur, form och design ges därför i uppdrag att, utöver vad som framgår av redan beslutade direktiv, lämna förslag till hur en befintlig myndighet eller institution i en permanent form kan främja och förmedla kunskap om hur en ökad kvalitet inom arkitektur, form och design kan bidra till samhällsutvecklingen. Utgångspunkten är att uppgiften ska övertas av en befintlig myndighet eller institution fr.o.m. den 1 januari 2009, då rådets arbete ska vara avslutat. Rådets uppdrag i denna del ska redovisas till regeringen senast den 17 mars 2008.