Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Bidragsspärr Dir. 2007:176

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska överväga om det är lämpligt att införa en ny konsekvens av brott enligt bidragsbrottslagen, i fortsättningen benämnd bidragsspärr. Innebörden av en sådan ytterligare konsekvens är att den som befunnits skyldig till bidragsbrott under viss tid inte ska ha rätt att få en förmån från välfärdssystemen.