Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen Dir. 2008:56

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utöver vad som anges i de ursprungliga kommittédirektiven får utredaren i uppdrag att se om det, mot bakgrund av reglerna om uppehållsrätt i det s.k. rörlighetsdirektivet, finns behov av särskilda bestämmelser vid folkbokföring av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. Utredaren ska även se om de krav som folkbokföringslagen ställer på en unionsmedborgare från en annan medlemsstat som bosätter sig i Sverige stämmer överens med de administrativa formaliteter som dessa personer får belastas med enligt rörlighetsdirektivet. Det utökade uppdraget ska redovisas i samband med slutredovisningen senast den 1 september 2009.
Laddar...