Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om Yrkesdansarutbildning i klassisk dans (U 2008:02) Dir. 2008:135

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 mars 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)