Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska överväga och lämna förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.

Några av de frågor som ska besvaras i uppdraget:

  • Hur ska likabehandlingsprincipen genomföras i Sverige med hänsyn till traditionerna på den svenska arbetsmarknaden?
  • Finns det omotiverade hinder på den svenska arbetsmarknaden mot arbete som utförs av personal som hyrs ut av bemanningsföretag?
  • Hur förhåller sig direktivets övriga regler till nuvarande reglering i Sverige?

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 28 januari 2011.