Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Avveckling av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan Dir. 2009:89

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare (S 2009:07) ska från och med den 1 januari 2010 ansvara för den fortsatta avvecklingen av Premiepensionsmyndigheten (PPM) och de delar av Försäkringskassans verksamhet som förs till Pensionsmyndigheten den 1 januari 2010, dvs. administrationen av pensioner och pensionsrelaterade förmåner. Utredaren ska dock redan från den 1 oktober 2009 påbörja sitt arbete genom att förbereda avvecklingen i samarbete med dessa myndigheter.

Utredaren ska ha arbetsgivaransvar för den uppsagda personalen i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska också avveckla bl.a. lokaler och utrustning som inte ska tas över av den nya myndigheten, Pensionsmyndigheten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...