Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Ny plattform för musiken Dir. 2009:96

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska föreslå den närmare utformningen av en ny nationell plattform för musiken. Utgångspunkten är att den nya verksamheten ska inleda sitt arbete under 2011.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • föreslå vilka statliga insatser som bör göras på nationell nivå för att främja utvecklingen på musikområdet,
  • identifiera vilka av Stiftelsen Svenska rikskonserters nuvarande ansvarsområden som bör tillvaratas av den nya musikplattformen,
  • komma med förslag gällande den nya musikplattformens kompetens- och lokalbehov,
  • lämna förslag på myndighetsnamn.

En utgångspunkt ska vara att kopplingen mellan statens insatser för det musikaliska kulturarvet och det konstnärligt nyskapande ska stärkas.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ny plattform för musiken

    En särskild utredare ska föreslå den närmare utformningen av en ny nationell plattform för musiken. Utgångspunkten är att den nya verksamheten ska inleda sitt arbete under 2011.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition