Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Flexibel skolstart i grundskolan Dir. 2009:98

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera och föreslå hur införandet av en försöksverksamhet med flexibel skolstart i grundskolan kan genomföras. Utgångspunkten för utredningen ska vara att belysa och kartlägga förutsättningarna för att införa en sådan verksamhet. Försöksverksamheten ska tillmötesgå föräldrars önskemål och öka deras valfrihet.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition