Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld Dir. 2009:124

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag till hur systemet för studiemedel för studier utomlands kan förenklas, förbättras och effektiviseras.

Utredaren ska bland annat:

  • föreslå hur systemet för studiemedel för studier utomlands ska utformas för att man ska kunna hantera komplexa situationer på ett rättvist sätt och i större utsträckning främja studerandes rörlighet,
  • utreda de nuvarande reglerna och tillämpningen för rätten till studiemedel för gymnasiala studier utomlands,
  • analysera de krav som i dag ställs på utländska utbildningar för att studiemedel ska kunna lämnas mot bakgrund av att utlandsstudierna ska hålla hög kvalitet samt beakta unionsrättsliga principer om fri rörlighet och likabehandling,
  • analysera och vid behov föreslå alternativa modeller och metoder för fastställande av studiemedelsbeloppen, och
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2010. Ett delbetänkande med förslag till förändringar i de regelverk som styr CSN:s fordringshantering ska lämnas senast den 17 maj 2010.