Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar som kan leda till mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. De förändringar som kan bli aktuella ska även bidra till långsiktigt ökad sysselsättning och därmed långsiktigt hållbara statsfinanser.

Kommitténs arbete ska slutredovisas i sin helhet senast den 15 maj 2013.