Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Teknikdelegationen (U 2008:07) Dir. 2010:50

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tilläggsdirektiv till ett uppdrag. Teknikdelegationen ska senast den 31 juli 2010 ge regeringen en översiktlig sammanställning av de erfarenheter som har gjorts efter den 30 april 2010. Uppdraget i övrigt ska dock fortfarande redovisas senast den 30 april 2010.