Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06) Dir. 2010:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2010. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

    Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terroristattentat och annan grov brottslighet ställer allt större krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det internationella polissamarbetet utökas genom att bestämmelserna om operativt polissamarbete i två EU-beslut, Prüm- och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk rätt.

Proposition (1 st)

  • Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

    Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terroristattentat och annan grov brottslighet ställer allt större krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det internationella polissamarbetet utökas genom att bestämmelserna om operativt polissamarbete i två EU-beslut, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk rätt.

Riksdagsbeslut (1 st)