Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld (U Dir. 2010:59

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren för Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld (U 2009:08) har begärt förlängd tid för delredovisningen. Tiden för delredovisningen förlängs till senast den 9 augusti 2010. Uppdraget ska fortfarande slutredovisas senast den 30 november 2010.

Bakgrund

En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag till hur systemet för studiemedel för studier utomlands kan förenklas, förbättras och effektiviseras. Utredaren ska också lämna förslag till förändringar i de regelverk som styr Centrala studiestödsnämndens (CSN) fordringshantering. Utredningen har antagit namnet Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld (U 2009:08).