Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Bildande av Myndigheten för kulturanalys Dir. 2010:81

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för kulturanalys. Utredaren ska bland annat lämna förslag till instruktion för myndigheten, underlag till regleringsbrev för 2011 och förslag till kompetensprofil för ledamöter i ett insynsråd.

Ladda ner:

Utredaren ska även besluta om bland annat organisation, verksamhetsplan och bemanning av myndigheten samt vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2011.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i de delar som krävs. Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 31 december 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Bildande av Myndigheten för kulturanalys

    En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för kulturanalys. Utredaren ska bland annat lämna förslag till instruktion för myndigheten, underlag till regleringsbrev för 2011 och förslag till kompetensprofil för ledamöter i ett insynsråd.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition