Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut Dir. 2010:102

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tiden för att redovisa uppdraget förlängs. Uppdraget ska
redovisas senast den 10 december 2010.