Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld (U 2009:08) Dir. 2010:110

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 mars 2011.