Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2010:118

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tiden för att redovisa uppdraget förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 28 januari 2011.