Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen för utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 Dir. 2010:122

Publicerad Uppdaterad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2011.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition