Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (Jo 2009:02) Dir. 2011:11

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 juni 2009 kommittédirektiv om en översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll.

Enligt tidigare tilläggsdirektiv skulle utredaren ha slutfört sitt arbete senast den 31 maj 2011. Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2011.

Lagstiftningskedjan