Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Översyn av lagstiftning och nationella mål Dir. 2011:17

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska se över lagstiftningen och de nationella målen på kulturmiljöområdet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • lämna sådana förslag till förändringar av lagstiftningen
 • göra en redaktionell översyn av lagen (1988:950) om
 • lämna förslag till hur de särskilda nationella målen för arbetet med kulturmiljön kan tydliggöras och anpassas till de nya kulturpolitiska målen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Kulturmiljöarbete i en ny tid

  Kulturmiljöutredningen (Ku 2011:02) har gjort en översyn av lagstiftningen och de nationella målen på kulturmiljöområdet. Utredningen lämnar bland annat förslag till förändringar av lagstiftningen inom kulturmiljöområdet som syftar till att öka möjligheterna att leva i, bruka och utveckla kulturskyddade fastigheter och miljöer.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Kulturmiljöns mångfald

  I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till ändringar i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och till följdändringar i andra lagar.

Proposition (1 st)

 • Kulturmiljöns mångfald

  I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Laddar...