Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Dir. 2011:25

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. En utgångspunkt för utredarens arbete ska vara att förbättra förutsättningarna för en god och jämlik vård.

Utredaren ska bland annat föreslå hur

  • vården kan ges på mer likvärdiga villkor,
  • patientens valmöjligheter i vården kan stärkas ytterligare,
  • patientens behov av stöd, råd och information bör hanteras inom ramen för vårdgarantin och det fria vårdvalet,
  • berörda myndigheter bör arbeta för att stärka patientens ställning, och
  • informationsutbytet mellan patient och vårdgivare kan underlättas och utvecklas.

Utredaren ska också lämna förslag till en ny patientlagstiftning där bestämmelser med betydelse för patientens ställning samlas och föreslå de följdändringar som krävs i övrig lagstiftning på området.

Ett delbetänkande med förslag på hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas ska lämnas senast den 30 juni 2012. En slutredovisning med förslag till en ny patientlag och följdändringar ska lämnas senast den 1 januari 2013.

Laddar...