Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Statsstödsutredningen Dir. 2011:65

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 februari 2010 kommittédirektiv om att bland annat överväga förändringar i de svenska genomförandereglerna på statsstödsområdet (dir. 2010:09).

Enligt det direktivet skulle uppdraget redovisas senast den 1 mars 2011. Genom tilläggsdirektiv förlängdes utredningstiden till den 30 juni 2011 (dir. 2011:16).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition