Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04) Dir. 2011:69

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget. Kommittén skulle redovisa sitt uppdrag senast den 20 december 2011. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 2 maj 2012.