Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Statsstödsutredningen Dir. 2011:16

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 februari 2010 kommittédirektiv om att bland annat överväga förändringar i de svenska genomförandereglerna på statsstödsområdet (dir. 2010:9).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition