Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning Dir. 2011:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska klarlägga om regleringen i frågor som rör utbildning för barn och unga vid hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande institution behöver förtydligas. Utredaren ska även utreda om distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär undervisning för elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Uppdragen ska redovisas senast den 15 november 2012.

Lagstiftningskedjan