Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Lärlingsprovanställning - en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Dir. 2011:87

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda och föreslå lösningar i fråga om en ny anställningsform med utbildningsinnehåll för unga - lärlingsprovanställning.

Utredaren ska bland annat:

  • utreda vilka arbetsrättsliga regler som bör gälla för anställningsformen,
  • analysera och lämna förslag på hur utbildningsinnehållet i anställningen ska regleras och kvalitetssäkras,
  • analysera och ta ställning till vilka möjligheter till kombinationer av en lärlingsprovanställning med andra lärlingsprovanställningar samt andra former av anställningar som bör vara möjliga, och
  • analysera relevanta delar av EU-rätten och Sveriges övriga internationella åtaganden för att säkerställa att de nya reglerna och det sätt på vilket de samverkar med befintliga regler stämmer överens med dessa.

Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition