Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Översyn av samhällets alarmeringstjänst Dir. 2011:106

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst. Syftet med översynen är att säkerställa att alarmeringstjänsten fungerar på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt. Utredaren ska kartlägga samhällets alarmeringstjänst, pröva och föreslå i vilken organisationsform verksamheten ska bedrivas.
Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition