Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna Dir. 2011:117

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdraget begränsas genom att vissa delar utgår.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2012.