Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Modernisering av studiehjälpen och anpassning av studiestödet till nya studerandegrupper Dir. 2011:122

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå hur studiehjälpen kan effektiviseras, moderniseras och renodlas och hur den grupp som i dag studerar med aktivitetsersättning eller förlängt barnbidrag ska kunna få ersättning från studiestödssystemet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition